Jūs nevarat jaunu pasūtījumu no savas valsts. United States

Virtuves svari

KD151BXERA

Šis produkts vairs nav pieejams

BATERIJA
Svari darbojas ar trim AAA baterijām (nav iekļautas komplektācijā).
Bateriju ievietošana vai nomaiņa
Noņemiet bateriju nodalījuma vāku un skrūvi. Ievietojiet trīs AAA baterijas.
Uzlieciet vāku un ieskrūvējiet skrūvi.

LIETOŠANA
Novietojiet svarus uz cietas un līdzenas virsmas.
1. Nospiediet pogu IESL./IZSL.
2. Displejā jāparādās noklusējuma vērtībai “0g”; sagaidiet šo rādījumu, pirms sākat svēršanu.

FUNKCIJA
NULLE/TARA
Lai pēc kārtas svērtu dažādus priekšmetus, nenoņemot tos no svariem:
1. Nospiediet pogu IESL./IZSL.
2.Novietojiet pirmo sveramo priekšmetu uz svariem.
3. Nospiediet pogu NULLE/TARA, lai atiestatītu displeja rādījumu uz “0g”, pirms pievienojat nākamo sveramo priekšmetu. Atkārtojiet šo darbību, ja nepieciešams.
Piezīme: katru reizi, kad nospiež pogu NULLE/TARA, displejā būs redzams vārds
“tare” (tara) un tad “0g”. Displejs “tare” (tara) nozīmē “Nav stabilitātes, mirkli pagaidiet.”
NULLE: kad parādās ikona “0g”, funkcija NULLE joprojām ir aktīva. Svaru maksimālā
svērtspēja nemainās.

TARA: kad displejā parādās ikona “tare” (tara), taras funkcija ir aktīva. Svaru maksimālā svērtspēja ir samazināta par visu priekšmetu kopējo svaru.

AUTOMĀTISKĀ IZSLĒGŠANĀS
Svari izslēdzas automātiski pēc tam, kad displejs 1 minūti rāda “0g” vai 3 minūtes ir viens un tas pats svara rādījums.

MANUĀLĀ IZSLĒGŠANA
Nospiediet pogu IESL./IZSL. Lai taupītu bateriju, pēc lietošanas izslēdziet svarus.

SVARA MĒRVIENĪBU MAINĪŠANA
Lai pārslēgtos starp metriskajiem gramiem, uncēm un mārciņām, nospiediet pogu OZ/G.

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA
Noslaukiet svaru platformu ar nedaudz samitrinātu drānu. Nelieciet svarus ūdenī, neizmantojiet ķīmiskus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
Pēc saskares ar pārtiku nekavējoties notīriet visas plastmasas daļas.

KĻŪDU INDIKATORI
[O-Ld] – svaru pārslodze. Pārsniegta svaru maksimālā svērtspēja (10 kg/22 mārciņas).
Noņemiet sveramo priekšmetu, lai nesabojātu svarus.
[Lo] – izlādējušās baterijas. Ievietojiet 3 jaunas baterijas.
Augstums 4 cm
Platums 23 cm
Dziļums 26,5 cm
Svars 0,8 kg
Materiāls Plastmasa


SEO optimeerimine